Aanbevelingen

Harink

Verzorgende I.G. / Kaailanden Meppel


Saskia schildert een bladzijde uit het levens boek van onze bewoners.
Door haar open houding, en haar kennis en ervaring met dementie, weet ze prettige herinneringen naar boven te halen wat vaak mooie gespreksstof oplevert.

Je ziet herkenning bij de bewoner omdat de blik in de ogen veranderd of de gezichtsuitdrukking zachter wordt. Heel vaak zie je de bewoner ontspannen.
Ook heeft Saskia het in zich om medebewoners die bij aan tafel zitten erbij te betrekken. Dit komt mede doordat Saskia een open houding heeft en het vermogen heeft om empathie te tonen.
Dit is heel belangrijk bij het werken met mensen met dementie.
Het verhalen schilderen door Saskia heeft zo een positief effect op de bewoner. Ook wij als verzorgende merken de positieve uitwerking.
Op de momenten dat Saskia aanwezig is maar vaak ook nog daarna als het schilderij eenmaal hangt en wij via dat verhaal uit het levensboek van de bewoner, nog beter aan kunnen sluiten bij de beleving.

Bloemert

Coördinator Welzijn/ De Hulstkampen

Saskia komt binnen en er is rust. Rust en tijd om echt in contact te komen met de cliënt.

Het verhalen schilderen is een hele mooie activiteit voor cliënten op onze verpleegafdelingen. Saskia neemt voorafgaand aan het schilderen alle tijd om in gesprek te gaan met collega`s uit de zorg en familie. Als vreemde komt ze binnen, maar binnen hele korte tijd is ze door haar manier van werken een bekend en vertrouwd gezicht voor velen.

Op het moment dat ze haar schilders tas heeft neergezet is het goed. Cliënten reageren heel positief op Saskia, en durven zich te uiten. Praten of juist niet, Saskia weet hoe ze ermee om moet gaan, en voelt de cliënt aan.

Het eindresultaat is altijd weer een heel mooi treffend portret, of iets anders wat aansluit bij de cliënt, en zorgt regelmatig voor ontroering bij familieleden.

Nederhoed

Coördinator Welzijn / w.z.c.Irene Meppel

Sarah Creek heeft in het W.Z.C. Irene een prachtig project voor onze bewoners neergezet. Een project met toegevoegde waarde in het wonen en welzijn.

Door het één op één contact kwamen fijne gesprekken tot stand maar ook verhalen over vroeger. Door middel van een foto of voorwerp ging Sarah met de bewoner weer even helemaal terug in de beleving.

Verhalen schilderen is een beleving met persoonlijke herinneringen met als resultaat een kunstwerk naar ieders wens.

Donker

Activiteitenbegeleider / Reggersoord

We hebben kennis gemaakt met Sarah middels andere huizen en Facebook. We zijn in gesprek gegaan over wat ze voor onze bewoners zou kunnen betekenen.

In de feestweek vorig jaar september is Sarah van start gegaan met het schilderen van twee bewoners. Het zag er meteen al goed uit. Het contact verliep makkelijk door de open houding van Sarah. Tijdens een markt in die week kwam Sarah ook met een schilderij van Oud Meppel en ging ter plekke schilderen voor het publiek. 

Ze had veel bekijks en het werk was dan ook prachtig. We hebben nu inmiddels verschillende bewoners op portret en we kunnen concluderen dat het goed uit de verf komt, bewoners genieten van de aandacht ,maar ook van het resultaat.

Hun mantelzorgers leven mee met het gebeuren en genieten even eens. Kortom, VHS is een goede actie met super resultaat.